Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Logo

VZPOSTAVITEV PROMOCIJSKE STISKALNICE ZA  PRIDOBIVANJE OLJA IZ GROZDNIH PEŠK
- Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: OLJA HIŠE VIN KOKOL

Celotna vrednost operacije: 18.610,13 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 13.877,67 EUR

Nosilec operacije: Emilijan KOKOL, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Partnerja v operaciji:

  • Občina Duplek
  • Društvo za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa Korena

Gre za vzpostavitev novega inovativnega produkta, ki je novost tako v občini kot na območju LAS. Operacija sledi večji prepoznavnosti območja, predstavitev in dvig zavesti o zdravem načinu prehranjevanja oz. uporabe hladno stiskanih olj in ohranitev delovnega mesta. Območje je kljub vsem naravnim lepotam, čistemu okolju, neprepoznano kot ena izmed možnih turističnih destinacij.

Za izvedbo operacije bo potrebna tudi nabava posebne stiskalnice z ustrezno opremo za namen stiskanja olja grozdnih pešk in drugih semen (bučnih semen) in razširiti tržni razvoj in turistično dejavnost z možnostjo ogledov, demonstracije in izobraževalnih delavnic (lastna in tuja izvedba). S pomočjo novega osnovnega sredstva bo možno izvajati storitev hladnega stiskanja olj (grozdne peške, bučna semena). Ta dejavnost sovpada tudi z našo osnovno dejavnostjo- vinogradništvom, ki ima že več kot 40-letno družinsko tradicijo.

Cilj operacije je vzpostaviti nove, inovativne izdelke: olje grozdnih pešk, hladno stiskano olje bučnih semen,  degustacije olj in vina, ogledi in demonstracije oz. predstavitev (prikaz) delovanja stiskalnice. V operaciji želimo združiti dve dejavnosti: osnovna dejavnost – vinogradništvo  in dopolnilna dejavnost – izdelki iz grozdnih pešk in bučnih semen.

Predvideni rezultati:

  1. Število predvidenih nabavljenih stiskalnic olja: 1
  2. Predvidena ureditev prostora za pridelavo olja in oglede ljudi (obseg prostora: 1x prostor za skladiščenje za osnovno surovino, 1 skladiščni prostor za embalažo, prostor za stiskanje olje in ogled ter prodajni kotiček). Tloris vseh prostorov znaša 36 m2.
  3. Število izvedenih promocijskih/testnih obiskov in predstavitev. V časovnem obdobju pol leta, do sedaj izvedenih več kot 20 različnih promocijskih dogodkov izven naše lokacije (sejmi, stojnice, …).
  4. Število predvidenih postavljenih urejevalnih/usmerjevalnih tabel: 1 kom (obojestranska).

 

Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Ukrep: Podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

 

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja